Undersøgelser har vist at 80 procent af patienterne klarer sig helt uden briller og 94 procent er tilfredse med den nye synskvalitet som Multifokal Linsen giver dem.

AT KLARE SIG UDEN BRILLER

For at man kan sælge medicinsk udstyr i USA kræves en godkendelse af FDA (Food & Drug Administration). FDA svarer til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i Danmark. De meget omfattende studier (1) som blev foretaget inden FDA godkendte Multifokal linsen, viste, at 80 procent af Multifokal Linse patienterne helt kunne undvære deres briller. Studierne gennemførtes både i USA og Europa på Grå Stær patienter. Til sammenligning kan kun 10 procent af de, som gennemgår en almindelig Grå Stær operation, klare sig uden briller.

4 UD AF 5 LÆSER AVIS UDEN BRILLER

I et særligt studie (2) testedes Multifokal Linsens patienter for deres evne til at læse tekster med meget lille skrift, som i f.eks. aviser. 4 ud af 5 kunne læse den lille tekst uden briller. Til sammenligning kunne kun 1 ud af 13, som havde fået almindelige (monofokal) linse, læse den samme type tekst uden briller.

DET MEST BRUGTE LINSEMATERIALE I VERDEN

Multifokal linse, er fremstillet af et særligt akryl-materiale der fungerer meget fint sammen med øjet. Materialet blev udviklet i 1994 og siden er mere end 26 millioner Multifokal linser blev indopereret verden over (april 2006).

1) FDA Summary of safety and effectiveness data. Søg evt videre her:  http://www.fda.gov
2) Vromen DT. AcrySof ReSTOR® MA60D3 and SA60D3 IOLs and MA60BM monofocal IOL: comparison. Scientific poster and presentation presented at: ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Sur-gery; April 2004, San Diego, Calif. Poster 679.

UNDERSØGELSE

Ønsker du mere indsigt i dine muligheder, kan du kontakte personalet på telefon 71 70 00 00.