NIELS VESTI NIELSEN

Niels Vesti Nielsen er en af landets førende øjenlæger indenfor bl.a. AMD (øjenforkalkning). Han har skrevet et stort antal videnskabelige artikler og har foretaget mere end 16.000 operationer.

 • Speciallæge i øjensygdomme 1984.
 • Lektor ved Københavns Universitet 1986.
 • Den medicinske doktorgrad 1986.
 • Overlæge, Øjenafdelingen Rigshospitalet 1989.
 • Redaktør for “Værn om synet” 1986-1993.
 • Været operationsansvarlig leder på Øjenafdelingen med samtidig uddannelse af vordende øjenlæger.
 • Mere end 16.000 operationer, hvilket betyder en grundig og bred erfaring i operationer indenfor øjensygdomme.
 • Var blandt de første i Skandinavien til at indføre de nye banebrydende linser ved Grå Stær operationer.
 • Var blandt de første til at introducere nutidens betablokkere til behandling af Grøn Stær (handelsnavne Timacar, Optimol, Timosan).
 • Var med til at indføre ambulant operation for Grå Stær og Glaslegeme kirurgi.
 • Var med til at indføre nye laserbehandlinger for synstruende nethindesygdomme og Grøn Stær på Rigshospitalet.
 • Deltager aktivt og er medlem i videnskabelige udenlandske selskaber og udveksler erfaringer med udenlandske kolleger på kendte øjenafdelinger i Europa og USA.
 • Er aktiv indenfor forskningsaktivitet og har således publiceret over 90 videnskabelige artikler vedrørende forebyggelse, medicinsk og kirurgisk behandling af øjensygdomme specielt AMD, Glaslegemeuklarheder og Nethindesygdomme, Grå Stær og Grøn Stær.
 • I 2006 modtaget nordisk videnskabelig hæderspris: Lundsgaard medalje.

Læs meget mere om Niels og hans kollegaer her. Øjenhospitalet Danmarks personale.

 

Dr. Med. Niels Vesti Nielsen, øjenlæge og førende ekspert indenfor Grå Stær og AMD (nethindesygdomme). Personale.

Et profilbillede af Dr. Med. Niels Vesti Nielsen på Øjenhospitalet Danmark.